Utgravingsprosjekt Våge

Undersøkelse av dyrkningslag og ryddningsrøyser på Ner-Våge

20.08.13
Av Julian Cadamarteri
Delere av det avdekkede dyrkningslaget på Ner-Våge. Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Vi er nå inne i den femte uka av utgravinga på Ner-Våge, og er godt i gang med å undersøke bosetningsspor og fjerne dyrkningslag. Dyrkningslagene tynnes gradvis ut mot et våtområde preget av tykke torvlag nord på feltet. I overgangen mellom gammel åkermark og myrområdet har vi funnet små steinrøyser og steinpakninger liggende i torvmassene. Enkelte av disse inneholder svært små stein og gir ikke inntrykk av å være vanlige rydningsrøyser. De ser ut til å være lagt opp i tilnærmet rektangulær form av ett lag stein. Vi har undersøkt to av disse uten å gjøre noen spesielle funn. Det var imidlertid nokså mye kull blant steinene i den ene steinpakningen. Hvilken funksjon disse har hatt lar vi derfor foreløpig stå ubesvart.  Vi håper å kunne si mer om datering og funksjon på steinpakningene gjennom vitenskapelige prøver fra disse.

Under fjerning av dyrkningslagene kunne vi tydelige se forskjellige bruksfaser av åkeren. Særlig var det to faser som var klart forskjellige. Den yngste fasen bestod av et lag med lysere grusholdig sand, under denne var det rester av et tynt torvlag før man kom ned på det eldste dyrkningslaget.  Den eldste fasen består av et kompakt lag med sand, grus og kull. Laget ble undersøkt med metallsøker uten at det ble gjort funn, det ble midlertidig gjort funn av slått flint. Dette passer godt med en bunndatering fra registreringen som gav en datering til bronsealder.

Vi også godt i gang med undersøkelsen av bosetningssporene.  Særlig i den sørlige delen av utgravingsfeltet har det dukket opp en del stolpehull og rester av kokegroper. Mange av stolpehullene er kraftig steinskodde og enkelte er opptil en halvmeter dype, men vi har foreløpig ikke kunnet skille ut noen hus.

Deler av det avdekkede dyrkningslaget på Ner-Våge. Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Deler av det avdekkede dyrkningslaget på Ner-Våge.
Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Mindre i steinpakkning i torvlaget. Foto ved Julian P. Cadamarteri, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Mindre i steinpakkning i torvlaget. Foto ved Julian P. Cadamarteri, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Samling med stein i det eldre dyrkningslaget. Foto ved Synne Huseby Rostad, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Samling med stein i det eldre dyrkningslaget. Foto ved Synne Huseby Rostad, NTNU-Vitenskapsmuseet.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.