Utgravingsprosjekt Våge

Oppstart Våge i Rauma

05.08.13
Av Redaksjonen
Profil gjennom tykke dyrkningslag med klare lagskiller. Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.

I forbindelse med bygging av ny tunnel i Vågstranda skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke et område med bosetningsspor og dyrkningslag. Det opptil en meter tykke dyrkningslaget har dateringer som strekker seg mellom bronsealder og senmiddelalder.

Søndre del av feltet med gården Ner-Våge. Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Søndre del av feltet med gården Ner-Våge. Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Vi er nå inne i den andre uka av prosjektet og har til nå avdekket og renset opp et område med bosetningsspor i form av stolpehull og kokegroper, samt dyrkningslaget. Dyrkningslaget er bygd opp av flere adskilte lag, og vil bli undersøkt stratigrafisk. Lagene vil bli fjernet maskinelt etter å ha blitt undersøkt ved hjelp av metallsøker. Det vil også bli lagt stor vekt på naturlitenskapelige prøver fra de ulike lag og strukturer. Gjennom kombinasjonen av disse metodene håper vi å kunne gi et mer variert bilde av aktiviteten på stedet.

Avdekking av dyrkningslag. Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Avdekking av dyrkningslag. Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Gården Ver-Våge ligger sentralt plassert innerst i Vågen, og er første gang nevnt i Aslak Bolts jordebok. I historisk tid har gården vært bosted for flere fremstående personer som tollere, futer og offiserer. Ifølge tradisjonen skal det også ligge ett tingsted i nærheten av gården. En bautastein 600 meter nedenfor utgravningsområdet blir ofte satt i sammenheng med dette tingstedet.

Profil gjennom tykke dyrkningslag med klare lagskiller. Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.

Profil gjennom tykke dyrkningslag med klare lagskiller. Foto ved Astrid Lorentzen, NTNU-Vitenskapsmuseet.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.