Utgravingsprosjekt

Tromsdalen kalkbrudd, Verdal


Sted: Verdal, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: sommer, 2022


Om prosjektet

Tromsdalen kalkbrudd vil utvides etappevis gjennom de 100 neste årene. I 2022 skal tre gravrøyser undersøkes