Utgravingsprosjekt

Trømborg kirke


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Frode Iversen

Tidsrom: Oktober, 2018


Om prosjektet

Bosetningsspor fra jernalder i forbindelse med kirkegårdsutvidelse