Utgravingsprosjekt

Transportkorridor Vest II


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hilde Fyllingen

Tidsrom: april - august, 2021


Om prosjektet

Det skal undersøkes bosetning, graver og andre aktivitesspor knyttet til jordbrukssamfunnet i særlig bronsealder og eldre jernalder. Undersøkelsene utgjør del II av et prosjekt der første del ble undersøkt 2016 og 2017. Resultater derifra er blogget om tidligere: Endelig i gang! – Norark – Norsk arkeologi : Norark – Norsk arkeologi Prosjektet gjøres grunnet Statens Vegvesens arbeid med utbedring av Rv509 ‘Transportkorridor Vest’, del av Transportplan Jæren, Bymiljøpakken og Nasjonal Transportplan 2014–2023.