Utgravingsprosjekt Tranaskogen

Utgravningen på Tranaskogen i gang – funn av treskipet langhus

19.05.14
Av Redaksjonen
Foreløpig tolkning av "Hus 1", spor av et treskipet langhus på Trana. Bildet er tatt mot sørvest. Fotograf: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.
Oversiktsbilde tatt idet avdekkingen av Felt 1 blir påbegynt. Bildet er tatt mot vest. Fotograf: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

Oversiktsbilde tatt idet avdekkingen av Felt 1 blir påbegynt. Bildet er tatt mot vest. Fotograf: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde ved Trana i Steinkjer skal en gruppe på fem arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet undersøke to felt i løpet av seks uker i mai – juni 2014.

Gårdsnavnet «Trana» er unikt, og er muligens oppkalt etter fugletypen – muligens via et nå forsvunnet elvenavn. Gården er kjent fra skriftlige kilder tilbake til middelalderen, men er sannsynligvis mye eldre.

I umiddelbar nærhet til årets utgravningsfelt var tidligere kjent mange gravminner, og enda en gravhaug ble registrert mellom årets to utgravningsfelt av Nord-Trøndelag Fylkeskommune i 2012.

I tillegg ble da de to lokalitetene som er utgangspunktet for årets Felt 1 og Felt 2 registrert ved hjelp av søkesjakter. På det første ble det registrert 57 strukturer tolket som automatisk fredete kulturminner, hvorav 21 kokegroper, 34 stolpehull, 1 mulig veggrøft og to groper med uviss funksjon.

På det andre ble det registrert et «fossilt dyrkingslag», altså et eldre pløyelag som skiller seg klart fra det moderne ved å være mørkere og fylt med kullbiter. Sistnevnte er sannsynligvis spor av at det ble drevet svibruk på stedet.

I løpet av den første uka på Tranamarka har vi hatt både solsteik og haglbyger. Bildet er tatt mot nord. Fotograf: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

I løpet av den første uka på Trana har vi hatt både solsteik og haglbyger. Bildet er tatt mot nord. Fotograf: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

I forrige uke ble begge feltene avdekket ved at to 27-tonns gravemaskiner fjernet matjorda ned til undergrunnen, mens arkeologene renset opp undergrunnen med krafser. Det ble ikke påvist strukturer i matjorda, men det viste seg at det var et relativt tykt eldre dyrkingslag også på Felt 1. Dette ble dokumentert og deretter fjernet.

Oversiktsbilde av Felt 1, tatt rett etter at avdekkingen var fullført. Bildet er tatt mot sørvest. Fotograf: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

Oversiktsbilde av Felt 1, tatt rett etter at avdekkingen var fullført. Bildet er tatt mot sørvest. Fotograf: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

Vi har nå begynt å måle inn og undersøke strukturene i Felt 1, samt å dokumentere en profilvegg med eldre dyrkingslag i Felt 2. I Felt 2 skal det tas ut forskjellige naturvitenskapelige prøver fra det eldre dyrkingslaget, mens i Felt 1 skal vi undersøke og prøve å se sammenhenger mellom de mange nedgravningene på stedet.

Det gjenstår en del arbeid før vi har full oversikt over strukturene på feltet, men foreløpig kan vi konstatere at vi i hvert fall har spor av ett hus på Felt 1. Det dreier seg om et treskipa langhus, sannsynligvis fra jernalder!

Foreløpig tolkning av "Hus 1", et treskipet langhus, på Felt 1. Bildet er tatt mot nordøst. Fotograf: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

Foreløpig tolkning av «Hus 1», et treskipet langhus, på Felt 1. Bildet er tatt mot nordøst. Fotograf: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

I løpet av kommende uke skal strukturene på Felt 1 måles inn, og undersøkelsen av dem fortsette. I tillegg skal vi forsøke å få fotografert feltet fra oven ved hjelp av drone. Det blir spennende å se om det skjuler seg flere hus blant alle strukturene. Følg med!


Kommentarer


Tove Eivindsen
20.05.2014

Forfattaren har heilt rett – dette blir det veldig spennande og følgje med på!Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.