Utgravingsprosjekt

Tranaskogen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anne Haug

Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Gårdsnavnet «Trana» er kjent fra skriftlige kilder tilbake til middelalderen, men er sannsynligvis mye eldre. I umiddelbar nærhet til årets utgravningsfelt var tidligere kjent mange gravminner.

De to lokalitetene som er utgangspunktet for årets Felt 1 og Felt 2 ble registrert ved hjelp av søkesjakter. På det første ble det registrert kokegroper, stolpehull og en mulig veggrøft. På det andre ble det registrert et «fossilt dyrkingslag».

I løpet av vår og sommer 2014 skal begge lokalitetene undersøkes nærmere.