Utgravingsprosjekt Tønsnes

Ny stor utgraving på Tønsnes – selveste «Ur-Tromsø»

12.07.14
Hovedfeltene med yngre steinalder og tidlig metalltid på Tønsnes med Tromsø i bakgrunnen. Foto: Ingrid Sommerseth
  Eldre steinalder i nordnordsk tropevarme med Ingar Figenschau, Anders Nilsen og Erik Kjellman i bakgrunnen. Foto: Ingrid Sommerseth

Eldre steinalder i nordnordsk tropevarme med Ingar Figenschau, Anders Nilsen og Erik Kjellman i bakgrunnen. Foto: Ingrid Sommerseth

Gravrøysa på Tønsnes sentralt plassert. Foto: Ingrid Sommerseth

Gravrøysa på Tønsnes sentralt plassert. Foto: Ingrid Sommerseth

Alle tre hovedfeltene i bildet fra 25 m.o.h til 10 m.o.h. Foto: Ingrid Sommerseth

Alle tre hovedfeltene i bildet fra 25 m.o.h til 10 m.o.h. Foto: Ingrid Sommerseth

30. juni startet Tromsø Museum en ni uker lang arkeologisk utgravning på Tønsnes et par mil nord for Tromsø på fastlandssiden.

Etter de første utgravningene i 2011 ble det klart at Tønsnes har vært bebodd allerede for 10.000 år siden og vi kan si at området har fungert som et viktig knutepunkt for folk i alle perioder av steinalderen. I fremtiden vil det svære neset nok en gang bli knutepunkt – nå som nasjonalhavn.

Neset ligger sentralt til og vi har god utsikt til all ferdsel på sjøen mot sør, vest og nord. De store sundene til Tromsø, Kvaløya, Ringvassøya og fastlandet møtes her og skaper gode forhold for fiske i havet. I øst har vi den skogrike og fjellnære Tønsnesdalen hvor villreinen en gang hadde sine mange trekkruter.

Funn av bosetningsspor og redskaper fra alle perioder av steinalderen på Tønsnes vitner om et yrende folkeliv og mye av steinråstoffet peker på kontakter eller ferdsel innover i landet mot Bottenviken og de Baltiske landene.

Etter to uker er vi ferdige med å flateavdekke 7500 m² på sørsiden av neset og allerede er det overraskenede og spennende funn fra de tre hovedfeltene.

På de øverste feltene som er fra periodene av eldre steinalder er det funn av avslag og redskaper i chert, lokal flint og kvartsitt. Alt tyder på at vi også har en fin eldre steinaldertuft noe som betyr mye for steinalderforskningen i nord.

På det miderste feltet er det flere yngre steinaldertufter som ligger på en rekke og som vises i form av nedsenkninger og ryddede flater. Her er det funn av skiferspisser, økser og andre klassiske redskaper som er 4000 – 6000 år gamle. Bosetningen har ligget vakkert og lunt til i strandkanten.

I det nedre feltet finner vi et stort strandområde med mye spredt aktivitet i form av kvartsavslag og flintredskaper fra tidlig metalltid. Dette er en periode som vi vet mindre om i nordnorsk steinalder og nye funn herfra vil kunne gi viktige innspill til denne perioden.

Det mest spennende av alt er funn av en mulig gravrøys som ligger midt mellom to felt, ca 13 meter over havet. Så langt er denne renset men ikke ferdiggravd og vi gleder oss til å fortelle mer om denne etterhvert.

Arbeidsdagene for de 20 arkeologene på feltet har så langt vært preget av nordnorsk tropevarme, klegg og i dag detonering av sprengstoff fra 2 verdenskrig. Tønsnes spennende historie omfatter også militær bruk under krigen og neset har inntil nylig vært en av de viktigste kystfortene for det norske forsvaret.


Kommentarer


Eva
16.07.2014

Hei må bare påpeke at dalen ikke hete Tønsnesdalen, men den hete Tønsvikdalen.
EvaLegg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.