Utgravingsprosjekt Tønsnes

Graven på Tønsnes

19.08.14
Graven efter førsta upprensning. I bildens øvre vænstra hørn syns Tromsøya.

(Ursækta svorsken)

Den kanske størsta øveraskningen som (æn så længe) skett under utgrævningarna på Tønsnes 2014 ær den grav som blev funnen på lokalitet 15B. I mycket var det ren tur att vi fann denna anlæggning då den låg på en nivå som vi inledningsvis inte skulle øppna, mellan två av de ursprungligen registrerade lokaliteterna. Men eftersom vi inte fann någon arkeologi i de mer væstra och østra delarna av de områden vi hade tænkt att øppna i år, så hade vi m2 nog att vi kunde binda ihop de olika fælten. Och mitt i mellan dessa fælt fann vi graven A1700.

Anlæggning 1700 var en något tunn och låg stenpackning på ca. 5×5 meter i diameter konstruerad av generellt rætt stora stenar vilka delvis låg nedsjunkna i sanden och gruset. Trots att torven i området var mycket tunn, kanske bara ett tiotal cm, så kunde vi inte se något av anlæggningen innan vi øppnade upp den med maskin.

Efter att stenpackningen rensats fram så var det två ting som vi først reagerade på. Før det førsta så var den något mer ojæmn i sidorna æn vad vi hade hoppats på. Och før det andra så kunde vi se en brusten men stående hæll i den øvre, østliga delen av graven. Vi kunde æven se ett flertal hællar ligga på och runt stenpackningen, något som gav en rætt tydlig indikation på att denna grav troligen blivit omrotad eller plundrad. Under utgrævningen fann vi æven spåren efter fler stående hællar, bland annat en i 900 vinkel med den førsta stående hællen vi fann, vilket gør det rætt sækert att graven en gång inkluderat någon typ av hællkista. Det tycks dock vara før få hællar i området før att kistan skall ha inkluderat ett lock, men det ær møjligt att dessa ligger under grusen bortom de områden vi undersøkt.

Graven efter att de flesta omrørda stenar plockats bort. Tumstockarna ær lagda dær vi først ansåg att hællkistan bør ha varit placerad. Numera tror vi att den fortsatte en bit længre åt høger. På den vænstra och den lægre delen av det utmarkerade området fann vi stående hællar.

På grund av omrotningen i graven så ær dess ursprungliga form något osæker. Det ær mycket troligt att den var cirkulær men det ær svårare att sæga exakt vart denna ursprungliga cirkel gick. I dess nordliga och sydliga del så tycktes vi oss se stenar placerade så pass væl intill varandra att vi borde kunna tala om en kantkedja. Problemet ær dock att denna ær mycket svårare att se i den østra och væstra delen av graven. En møjlighet ær att den væstra delen senare har blivit brukt før en sekundærbegravning. Vi kunde hær se en møjlig halvcirkelformad stenpackning som nærmast såg ut som en utvæxt på den ursprungliga graven. Inga andra spår efter sekundærbegravning kunde dock ses, så detta kommer endast att førbli en møjlighet. Under undersøkningen av stenpackningen fann vi æven två slipade skifferpilspetsar inne bland stenarna, samt en skifferpilspets liggande bland några stenar en bit utanfør den primæra stenpackningen.

Foto 5 (1024x683)

Slipade skifferpilspetsar funna i stenpackningen (de till høger) och precis utanfør graven (den till vænster).

Nær stenpackningen var bortgrævd så återstod det endast en grund førsænkning i gruset. Før att sækerstælla att vi inte missat något så valde vi att plocka bort två sektorer av denna førsænkning, fræmst i hopp om att se om vi kunde finna en nedgrævning. Detta gick bættre æn vad vi vågat hoppas då vi snart fann en tydligt upprensad gravgømma omgiven av en førstærkt stenpackning. Denna uppprensning var rektangulær med avrundade hørn, ca. 2×1 meter och placerad i SV-NØ riktning. I gravgømman så hade rødockra placerats i dess lægre sydvæstra del, tydligt avgrænsad till den sidan av graven. Vidare hade den døde fått med sig en større klump med chert (?), ett (intentionellt?) knæckt æmne till en yxa samt ett avslag av kvartsitt på færden till næsta værld. Tyværr hade dock inga spår av den døde sjælv øverlevt tidens tand.

Foto 3 (680x1024)

Gravgømman efter inledande framrænsning.

Foto 4 (680x1024)

Gravgømman efter vidare framrensning.

Foto 6 (1024x683)

Knæckt førarbete till yxa.

Eftersom vi skall ha øppen dag på Tønsnes den 23 Augusti valde vi att inte græva mer i graven efter detta, så det ær møjligt att det finns fler øveraskningar i graven.  Men dessa får vænta till sista veckan i fælt.


Kommentarer


Hein Bjerck
20.08.2014

Et flott funn, vakkert dokumentert. Strukturen er svært markant. Hvis dette var tidens gravlegging må en undres hvorfor ikke dette er observert andre steder.
Etter spissene å dømme, Tidlig metalltid?

Norge Helse » Norges største arkeologifunn i 2014
12.01.2015

[…] Den største overraskelsen under utgravningen var imidlertid en ca 4000 år gammel grav. Feltleder Mikael Cerbing – han også fra UiT, Norges arktiske universitet beskriver funnet på bloggen for utgravingen på norark.no, en samleside for norsk arkeologi.  […]

Norges største arkeologifunn i 2014 | Datamaskin
12.01.2015

[…] Den største overraskelsen under utgravningen var imidlertid en ca 4000 år gammel grav. Feltleder Mikael Cerbing – han også fra UiT, Norges arktiske universitet beskriver funnet på bloggen for utgravingen på norark.no, en samleside for norsk arkeologi.  […]Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.