Utgravingsprosjekt

Tjemslandsmarka


Sted: , Rogaland
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Undersøkelse av gravrøys, rydningsrøyser, gardfar og bosettingsspor på gården Tjemsland Nordre i forbindelse med utbygging av industriområde på Varhaug.
Jordbrukssporene antas å gå tilbake til bronsealder (1800-500 f.Kr.), mens bosettingsspor og graver forventes å være fra jernalder (500 f.Kr.-1050 e.Kr.).