Utgravingsprosjekt

Tiltereidet


Sted: Nesset, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anne Haug & Aina Heen Pettersen

Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk undersøkelse av kavleveianlegg/veifar, muligens fra bronsealder.

Sensommeren 2014 ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse av et forhistorisk veifar /kavleveianlegg (ID: 176147) på gården Toven i Nesset kommune. Deler av veifaret har tidligere blitt undersøkt og godt dokumentert og datert til vikingetid. Den fullstendige traseen har imidlertid aldri blitt påvist, og strekningen som ble undersøkt på Toven var derfor ikke tidligere kjent i området.

Utgravningen avdekket en rekke nye og hittil ukjente elementer ved ferdselsåren. Både konstruksjonen, dateringer og de stratigrafiske forholdene git indikasjoner på at veifaret har hatt to bruksfaser; en hulevei (fase 1) som senere har blitt forbedret ved anleggelse av et kavleveianlegg. Resultatene fra utgravningen på Toven er oppsiktsvekkende ettersom undersøkelsen har resultert i noen av de eldste dateringene som man kjenner fra kavleveier/veifar i Norge. Utgravningen har dermed vist at ferdselsåren over Tiltereidet, i alle fall deler av den, har vært anlagt langt tidligere enn det man før har antatt.