Utgravingsprosjekt Thora Storm vgs

Få gamle strukturer men fine funn på Thora Storm

11.06.13
Av Dag-Øyvind Engtrø
En mynt fra senmiddelalder funnet med metalldetektor i dyrkningslaget. Foto: Ellen L. Randerz 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

Nå er vi i gang med siste utgravningsuka av Thora Storm-prosjektet i Trondheim. Det viste seg å være to kulturlag over hverandre på feltet, ett tydelig moderne og ett antagelig fra førreformatorisk tid. Etter å ha undersøkt sporene av nyere tids boliger i det øverste laget ble dette laget fjernet. Under avdekkingen ble det funnet en nøkkel fra vikingtid! Nøkkelen var av en type som vanligvis blir funnet i graver, så nå økte håpet om å finne overpløyde men delvis intakte graver under lagene.

 

Nøkkel, mest sannsynlig fra vikingtid. Funnet under avdekking av moderne kulturlag på feltet. Foto: Engtrø 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

Nøkkel, mest sannsynlig fra vikingtid. Funnet under avdekking av moderne kulturlag på feltet. Foto: Engtrø 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

Det nederste kulturlaget, antagelig et dyrkningslag fra vikingtid og middelalder, var mye mindre omrotet men skjulte også hemmeligheter. Ved undersøkelse med metalldetektor ble det gjort over 150 funn. Vi har ikke rukket å se nærmere på de fleste av disse ennå, men ett av funna er en mynt fra senmiddelalderen – antagelig andre halvdel av 1400-tallet eller begynnelsen av 1500-tallet. Ellers var det i hvert fall et par kniver og en mulig del av en spenne. Forhåpentligvis vil en nærmere gjennomgang, røntgenfoto og konservering gjøre det mulig å identifisere flere av gjenstandene.

 

En mynt fra senmiddelalder funnet med metalldetektor i dyrkningslaget. Foto: Ellen L. Randerz 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

En mynt fra senmiddelalder funnet med metalldetektor i dyrkningslaget. Foto: Ellen L. Randerz 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

I det eldste laget på feltet var det mange nedgravninger, de fleste av dem avfallsgroper og stolpehull fra 1800-tallet. Det var i løpet av dette århundret man begynte å bygge hus i denne delen av byen, som tidligere hadde vært åker i mange hundre år. Avfallsgropene stammer muligens fra arbeiderboligene i nærheten, og inneholder store mengder dyrebein, østers, flasker, tallerkener, glass, og så videre. Veldig mange forbipasserende studenter og lærere har stoppet og spurt om beina, og biolog Jørgen Rosvold har sett nærmere på noen av dem. Han har funnet ut at gropene inneholder bein fra blant annet storfe, sau, høns, fisk, svin og fugl.

 

Biologene Paula og Sara undersøker en profilvegg på feltet før uttak av pollenprøveserier. Foto: Engtrø 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

Biologene Paula og Sara undersøker en profilvegg på feltet før uttak av pollenprøveserier. Foto: Engtrø 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

Da vi fjernet dyrkningslaget og avdekket undergrunnen håpte vi å finne spor av hus og kanskje til og med graver fra jernalderen. Det er litt tidlig å konkludere ennå, men det virker ikke som så er tilfelle. Vi har imidlertid påvist en kokegrop, spor av ard (plogens forgjenger) og groper med ukjent funksjon. Og C14-prøver, pollenprøver, makroprøver og mikromorfologiprøver fra lag og nedgravninger vil fortelle mer om hva som har foregått i området til forskjellige tider. I resten av uken vil arbeidet med å undersøke resten av de antatt forhistoriske nedgravningene på stedet fortsette. Kanskje kan det fremdeles dukke opp overraskelser?

En kokegrop ble påvist midt på feltet, kuttet av en avfallsgrop fra 1800-tallet. Foto: Jo Sindre Eidshaug 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

En kokegrop ble påvist midt på feltet, kuttet av en avfallsgrop fra 1800-tallet. Foto: Jo Sindre Eidshaug 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.