Utgravingsprosjekt Thora Storm vgs

De første resultatene fra årets utgravning på Kalvskinnet i Trondheim

26.05.13
Av Dag-Øyvind Engtrø
Digre stolpehull har blitt tømt. Antagelig har stolpene i disse støttet taket over et kokslager. Foto: Engtrø 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

I forbindelse med sammenslåing av skolene Adolf Øien og Gerhard Schøning skal det bygges nytt skolebygg på Kalvskinnet i Trondheim, kalt Thora Storm VGS. Før byggingen kan begynne skal området undersøkes gjennom en arkeologisk utgravning. Nå har det gått to uker og vi har kommet godt i gang! Under asfalten var et ca 40 cm tykt sandlag brukt som utjevning i nyere tid. Dette har tatt litt tid å fjerne, men er nå nesten helt borte. Det ble dyrket på store deler av Kalvskinnet helt opp i nyere tid, og under sandlaget er et ganske omrotet lag tolket som et relativt moderne dyrkningslag. Et par av sjaktene fra fjorårets forundersøkelser er delvis tømt, og i disse kan vi se at det ligger et eldre antatt dyrkningslag under det som nå er nesten helt avdekket. Dette virker langt mindre forstyrret, og stammer nok fra jernalder og middelalder. 

Det tykke sandlaget i toppen av feltet er nå nesten helt fjernet, og spor etter eldre bygninger har blitt avdekket. Foto: Engtrø 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

Det tykke sandlaget i toppen av feltet er nå nesten helt fjernet, og spor etter eldre bygninger har blitt avdekket. Foto: Engtrø 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

Mens det øverste utjevningslaget har blitt fjernet har vi begynt å undersøke nedgravningene i overflaten under dette. Det kanskje mest spennende funnet hittil er nok et stort kalklager (en såkalt «kalkkule, nærmere beskrevet i forrige blogginnlegg), antagelig fra 1700-tallet. En liten del av dette ble avdekket under forundersøkelsen, men nå vet vi at kalklageret har vært ca 3,5 meter bredt og minst fem meter langt! En opprømt delegasjon fra Nidarosdomens Restaureringsverksteder har vært på besøk og har bestilt en kalkprøve de kan analysere for oss.

 

Et kalklager er avdekket. Muligens stammer lageret fra 1700-tallet, da det skal ha blitt brukt kalk på befestningsverk i nærheten. Foto: M. M. Gran 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

Restene av et kalklager blir dokumentert. Muligens stammer lageret fra 1700-tallet, da det skal ha blitt brukt kalk på befestningsverk i nærheten. Foto: M. M. Gran 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

 

Ellers har vi avdekket en mur og en gjenfylt kjeller i østre kant av feltet, som vi ut i fra sammenligning med gamle flyfoto kan se har tilhørt Ridehuset som har stått der. Det ble bygget i 1887 og revet i 1963 for å gi plass til østfløyen av Adolf Øien. Ved siden av disse restene er et stort område dekket av koks. Her har det vært et kokslager tilhørende det nærliggende gassverket, som ble opprettet i 1853. Koks var et restprodukt av gassproduksjonen som ble solgt til brensel. De enorme stolpehullene vi har avdekket og delvis tømt på feltet er nok spor etter dette “kullhuset”, et provisorisk hus satt opp for å lagre koks i tønner til det ble fraktet bort med hest.

Kull kjøres ut fra kullhuset ved gassverket på Kalvskinnet. Foto fra: http://lademoenhistorielag.com/gassverket.htm

Kull kjøres ut fra kullhuset ved gassverket på Kalvskinnet. Foto fra: http://lademoenhistorielag.com/gassverket.htm

I neste uke begynner vi å fjerne det øverste dyrkningslaget – det blir spennende å se hvilke eldre spor som dukker opp på stedet!

Digre stolpehull har blitt tømt. Antagelig har stolpene i disse støttet taket over et kokslager. Foto: Engtrø 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet

Digre stolpehull har blitt tømt. Antagelig har stolpene som har stått i disse støttet taket over et kokslager. Foto: Engtrø 2013 / NTNU Vitenskapsmuseet
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.