Utgravingsprosjekt Tesse

Tesse – svømmende rikdom

20.06.13
Av Redaksjonen
Trinseformet garnsøkke fra Tesse (C58795). Ringen er ca. 15 cm i diameter. Ringformen og størrelsen skal ha sikret at søkket ikke smatt mellom garnmaskene. Foto: Vegard Vike, KHM.

«…den hellige kong Olav innførte kristendommen i Lom, da ga han det vannet som heter Tesse, til Torgeir Gamle på Garmo og alle hans etterkommere. Men han [Torgeir] vendte seg deretter til troen og lovte det som han lot gjøre: kirke på gården sin.»                                    

(Ulvund 1999

I avskriften av et brev fra 1200-tallet fortelles det om at Kong Olav den hellige ga vannet Tesse til Torgeir på Garmo og alle hans etterkommere. Dette skal ha skjedd i på 1020-tallet. Det nevnes det også at folkene på Garmo «…i 30 vintrer hadde rådd for [fiske-] buvollene sine med påbud og forbud, for garnrastene sine og garnplassene og all virksomhet, upåtalt og uhindret, for enhver mann

Dette er en av de eldste skriftlige kildene som belyser innlandsfisket i Norge, og et av flere gamle dokumenter som omtaler fiskeretten til dette vannet, nord i Jotunheimen. At fisket nevnes ved flere anledninger er kanskje ikke så rart – Tesse er et meget godt ørretvann.

Fangstinnretninger, boplasser, naust, og gjenstandsfunn forteller imidlertid mer detaljert om fisket som har foregått, og de belyser bruken av vannet enda lengre tilbake i tid.

Det er blant annet kjent en særdeles omfattende bruk av fiskefeller (sløer) i tilførselselvene. Bruken av slike feller kan ha strukket seg tilbake til middelalderen. Videre foreligger et unikt materiale av gamle garnsøkker i stein, never og tre. Ett av disse er C14-datert til yngre jernalder. Det er også kjent 20 boplasser fra steinalderen, kulturminner som gir kunnskap om hvordan vannet ble utnyttet i riktig gammel tid.

Norsk Maritimt Museum, Oppland fylkeskommune og Kulturhistorisk museum vil frembringe enda mer kunnskap om fisket i Tesse. Gjennom registeringer og utgravninger av kulturminner ønsker vi blant annet å kaste lys over når fisket ble etablert, hvilke fiskeredskaper og metoder som ble anvendt, og hvordan fisket ble organisert.

Feltarbeidet er knyttet til at Glommen og Laagen brukseierforening har blitt gitt ny konsesjon for vannkraftsproduksjonen i Tesse. Undersøkelsene vil foregå i løpet av to korte feltsesonger, sommeren 2013 og våren/sommeren 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.