Utgravingsprosjekt

Tesse


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

De arkeologiske utgravningene og registreringene ved Tesse er den siste av to feltsesonger ved dette fiskevannet, og blir gjennomført i forbindelse med at det har blitt gitt ny konsesjon for vassdragsreguleringen. Glommen og Laagen brukseierforening er tiltakshaver. Undersøkelsene er et samarbeidsprosjekt mellom Oppland fylkeskommune (OFK), Norsk Maritimt Museum (NMM) og Kulturhistorisk museum (KHM). Utgravningen omfatter en rekke kulturminner med dateringer fra steinalder til middelalder.