Utgravingsprosjekt

Tenål, Vik


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Camilla Zinsli

Tidsrom: september, 2017


Om prosjektet

Undersøkelse av ni lokaliteter med dyrkningslag og kokegroper med dateringer fra yngre steinalder til middelalder. Utgravinger i forbindelse med reguleringsplan for boliger.