Utgravingsprosjekt

Tangvall


Sted: Vest-Agder, Søgne
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kathrine Stene

Tidsrom: oktober - november, 2019


Om prosjektet

Bosetnings- og aktivitetsområde fra jernalder