Utgravingsprosjekt

Sverdsåkeren, Hemmestad


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

Utgravning av to skadete gravrøyser fra jernalder. Hemmestad ligger i et område med lang bosetningshistorie, og har vært et sentralt sted i ytre Gullesfjord. I området er det registrert flere store gravfelt, flere gårdshauger og jernvinneanlegg. Gravrøysene som skal undersøkes ligger på et gravfelt som kalles «Sverdsåkeren», som ble første gang registrert i 1874. Det skal da ha vært mellom 15 og 20 graver på gravfeltet. Det står også en bauta her.  Allerede den gang opplyses det at noen av gravene i gravfeltet er skadet som følge av åkerarbeid. I dag er det svært få gravrøyser som lar seg gjenfinne på dette gravfeltet. Det er søkt om dispensasjon for å foreta en utgravning og sikre dokumentasjon av to av disse, som er svært utsatt for slitasje og skade på grunn av gårdsdrift.