Utgravingsprosjekt

Sundbyveien


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Steinar Solheim

Tidsrom: Oktober - november, 2019


Om prosjektet

Sikring av gravhaug i forbindelse med boligbygging