Utgravingsprosjekt

Stølebotnen, Ynglesdalen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kathrine Stene

Tidsrom: september, 2018


Om prosjektet

Sikring av funnsted for grav fra jernalder