Utgravingsprosjekt

Steia


Sted: Sogn og Fjordane, Gaula
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff

Tidsrom: oktober - november, 2019


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor, flatmarksgrav og dyrkningslag fra jernalder.