Utgravingsprosjekt

Steia


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff

Tidsrom: oktober - november, 2019


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor, flatmarksgrav og dyrkningslag fra jernalder.