Utgravingsprosjekt Stangnes syd

Oppstart av utgravinger på Stangnes syd

07.06.13
Av Ragnhild Nergaard

Mandag 10. juni starter Tromsø Museum undersøkelse av tre funnførende lokaliteter som antyder en datering til eldre steinalder. Undersøkelsesområdet ligger på Stangnes syd, ca. 3 km sør for Harstad sentrum.

Stangnes ligger på et nes med flere tidligere registrerte kulturminner, deriblant gravrøyser og nausttufter fra jernalderen, og skytestillinger fra andre verdenskrig. Steinalderlokalitetene ble registrert i 2008 og 2009 i forbindelse med utvidelse av nærings- og industriområdet på Stangnes. Det ble da gjort funn av produksjonsavfall i flint, chert og kvartsitt.

De første par ukene brukes til å avtorve lokalitetene maskinelt og videre begynne konvensjonell steinaldergraving. Det er ikke registrert strukturer på overflaten, men det utelukkes ikke at dette kan påvises etter avtorving og opprensing.

Disse eldre steinalderlokalitetene er de eldste sporene vi til i dag kjenner i Harstad-området og er derfor svært viktige for regionens bosetningshistorie.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.