Utgravingsprosjekt Stangnes syd

Boplasser fra eldre steinalder i Harstad

27.06.13
Av Redaksjonen

Nå er vi godt ut i tredje uke av fire ukers utgraving på Stangnes syd i Harstad. Vi har avdekket tre lokaliteter og funnet flere spor etter bosetning på alle. På lokalitet 1 (ID. 119809) har vi foreløpig kun avtorvet og finrenset, men det har allerede dukket opp en del funn. Funnene ligger på toppen av en større flate som skråner ned i nord og sør. Her er det ingen tegn til strukturer. Av funnene har vi blant annet avslag i chert, kvartsitt og flint.

Lokalitet 2 (ID. 130428) ligger ca. 10 meter øst for lokalitet 1. Området består av en skrånende flate med mye store stein. Her har vi avdekket to strukturer, en heller og en mulig boligstruktur. Funnene konsentrerer seg foreløpig rundt disse to områdene. I helleren er det blant annet funnet ett par kjerner i flint, i tillegg til flere redskaper som en pilspiss og ulike skjæreredskaper. Her har man kanskje hatt en rasteplass og fornyet redskapsinventaret? Boligstrukturen er kun delvis avdekket, men viser en mulig steinvegg og en ryddet flate. Foreløpig ser det ut som funnene konsentrerer seg i den ryddete flaten. Vi er veldig positive og tror denne kan bli spennende.

Lokalitet 3 (ID. 119808) ligger ca. 200 meter nord for de to andre lokalitetene, og er nå ferdiggravd. Her ble det funnet en mulig teltring, eller en form for gapahuk-konstruksjon, på en mindre flate som skråner i nord og sør. Konsentrasjonen av funn fordeler seg på to områder, en midt i den ryddete flaten i strukturen, og en ett par meter vest for denne. I strukturen besto funnene av mindre avslag av kvartsitt og noe brent flint, mens i det vestlige området lå det en kvartsittblokk med flere store (over 10 cm) avslag rett i nærheten. Lokaliteten har lite funn, men det er mulig dette har vært et kort stopp hvor en har preparert råstoffblokker og tatt med seg det beste materialet videre.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.