Utgravingsprosjekt

Stangnes syd


Sted: Harstad, Troms,
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av boplass/aktivitetsområder fra eldre steinalder.