Utgravingsprosjekt

Sørum nordre


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hege Damlien

Tidsrom: September-oktober, 2019


Om prosjektet

Bosetnings- og arkivitetsområder og graver fra jernalder