Utgravingsprosjekt

Sorenskrivergården, Sørum


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Inger Marie Berg-Hansen

Tidsrom: 29.05. - 02. 06., 2017


Om prosjektet

I forbindelse med boligbygging skal vi undersøke en grav fra jernalder ved Sorenskrivergården i Sørum