Utgravingsprosjekt

Sørenga D1A


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Uttak av boreprøve fra elvesedimenter