Utgravingsprosjekt

Søreide


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2020


Om prosjektet

Søreide, Bergen.

Flateavdekking bosetningsspor.