Utgravingsprosjekt

Søndre Oddenvika


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Inger Marie Berg-Hansen

Tidsrom: September-oktober, 2019


Om prosjektet

Steinalderlokalitet, i forbindelse med Intercity Espa-Sørli