Utgravingsprosjekt Sømmevågen

Flotte steinalderfunn i Sømmevågen

25.07.13
Av Redaksjonen
Det er kjekt å jobbe når resultatet av såldingen av en graveenhet er som dette: Slipeplate, kjerne av rhyolitt, flere flekker av rhyolitt og av flint, skrapere, mulig bor, A-spiss og fragmenter av slike og en mengde avslag av flint av svært fin kvalitet.

Funnmaterialet fra Sømme boplassen er svært omfattende, med opptil flere hundre funn innenfor hver kvadratmeterrute i de mest funnrike områdene. Flotte råstoff, interessante funnspredningsmønstre og mange flotte redskaper gjør boplassen svært spennende.

Det er kjekt å jobbe når resultatet av såldingen av en graveenhet er som dette: Slipeplate, kjerne av rhyolitt, flere flekker av rhyolitt og av flint, skrapere, mulig bor, A-spiss og fragmenter av slike og en mengde avslag av flint av svært fin kvalitet.

Det avtegner seg klare konsentrasjoner av funn. Særlig området rundt noe som ser ut til å være et stort ildsted, har svært høy funntetthet. I enkelte graveenheter er forekomsten av spesielle råstoff høyere enn i andre, og dette lover godt for å kunne definere bestemte arbeidsområder innenfor boplassen. Funnene fra et definert kulturlag på den sentrale delen av flaten er entydig tidligneolittiske, det vil si fra første del av yngre steinalder, ca. 4000 f.kr.

Karakteristisk for denne delen av steinalderen er råstoffet «rhyolitt» som særlig ble brukt i produksjon av pilspisser. Rhyolitten vi finner stammer fra et kjent brudd på toppen av fjellet «Siggjo» på Bømlo i Sunnhordland. Steinen herfra er svært karakteristisk: Når den er fuktig, fremstår som svart med hvite bånd i seg, men når den tørker fremstår den imidlertid nærmest som hvit!

På Sømme boplassen finner vi store mengder av dette råstoffet, noe som tyder på sterke kontakter nordover langs kysten vår.

Det er funnet flere økser av Vespestadtype på boplassen. Her studerer GIS-ansvarlig, Linnea Syversætre Johannessen, den største av dem.

Det er funnet flere økser av Vespestadtype på boplassen. Her studerer GIS-ansvarlig, Linnea Syversætre Johannessen, den største av dem.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.