Utgravingsprosjekt Sømmevågen

Depot av skjeformete skrapere

12.06.14
Av Trond Meling

Skrevet av: Hilde Fyllingen, Feltleder

Under avdekkingen av den sørlige enden av feltet på Sømme, ble det funnet en skjeformet skraper inntil en stor stein. I kant av steinen var et 2 x 4 meter stort kulturlag og da dette laget nylig ble undersøkt, viste det seg å by på flere overraskelser. Inn under steinen, ca. 10 cm ned i massene, dukket det opp ytterligere to skjeformete skrapere og en skiveformet skraper!

Mari Samuelsen har akkurat gravd frem to av de skjeformede skraperne

Mari Samuelsen har akkurat gravd frem to av de skjeformede skraperne

Skjeformete skrapere kan dateres til senneolitikum/eldre bronsealder og er ikke den mest vanlige gjenstandskategorien her på Jæren. Totalt er det funnet ca. 85 skjeformete skrapere i Rogaland og seks av disse stammer fra gården Sømme. Hvis man sammenligner antallet med for eksempel flintdolker fra samme periode, er det tydelig hvor uvanlige disse skraperne er – på Jæren alene er det funnet omtrent 400 dolker.

Skraperne ble funnet tett inntil steinen sentralt i bildet

Skraperne ble funnet tett inntil steinen sentralt i bildet

Skraperne fra Sømmevågen (inkludert den skiveformete) er alle laget av strandflint og ser ikke ut til å være laget av den beste flintsmeden. Skjeformete skrapere finnes vanligvis parvis og oftest deponert inntil store steiner. Det er verdt å merke seg at der er flere markante steiner på feltet på Sømme, og den aktuelle steinen er lang fra den største av disse. Vi vet ikke hvorfor skrapere av denne typen ble deponert ved store steiner, men det er nærliggende å tro at dette er en rituell praksis knyttet til det tidligste jordbruket.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.