Utgravingsprosjekt

Solheim II


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Steinalderlokalitet og gravrøys