Utgravingsprosjekt

Sognedalen fjellgard


Sted: Forsand, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hilde Fyllingen

Tidsrom: juli - august, 2019


Om prosjektet

Flateavdekking av bosetningsspor datert til romertid samt røyser