Utgravingsprosjekt

Skurdalstølene


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Grethe B. Bukkemoen

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

I forbindelse med hyttefelt

Kullgroper [9]; jernalder