Utgravingsprosjekt

Skurdal


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Grethe B. Bukkemoen

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Juni, 2 dager

I forbindelse med nydyrking

Kullgroper; jernalder