Utgravingsprosjekt Skorpa

Steinalderutgravning på Skorpa i Kristiansund

17.10.12
Av Redaksjonen

Da er vi gang med første uke på Skorpa i kristiansund. En av de minste lokalitetene graves og den ligger på ca 22moh. Vi er nå ferdig med avdekkingen hvor det har dukket opp en nydelig trinnøks i grønnstein. Lokaliteten er godt avgrenset og utgjør ca 50 m2 i utstrekning. Øksa dukket opp i forbindelse med opprensing etter avdekking og ble funnet i toppen av gruslaget. Øksa kan dateres til Seinmesolittikum.

Mer info kommer etterhvert!

IMG_8191


Kommentarer


Trugve Kvandseth
26.04.2018

Er, eller kommer de til å bli, utstillt på museet i Kristiansund, de gjenstandene som ble grav fram på Skorpa i 2012? Eventuelt når vil de bli utstilt?
Mvh

Raymond Sauvage
23.05.2018

Hei
Det er ingen umiddelbare planer om å stille ut funn fra utgravingen i 2012. NTNU Vitenskapsmuseet jobber hele tiden med å utvikle våre utstillinger. Vi samarbeider også med de lokale museene om utlån av gjenstander til utstillingsprosjekter. Dersom det er ønske om å utstille funnene fra Skorpa i Kristiansund er det mulig for Nordmøre museum å søke om utlån av gjenstandene. Til informasjon vil jeg til slutt nevne at NTNU Vitenskapsmuseet har planer om foredrag og fremvisning av steinalderfunn i Kristiansund i løpet av 2018. Følg med på våre hjemmesider og på Facebook, i løpet av sommeren for mer info.Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.