Utgravingsprosjekt Skorpa

Steinalderutgravning på Skorpa i Kristiansund

17.10.12
Av Redaksjonen

Da er vi gang med første uke på Skorpa i kristiansund. En av de minste lokalitetene graves og den ligger på ca 22moh. Vi er nå ferdig med avdekkingen hvor det har dukket opp en nydelig trinnøks i grønnstein. Lokaliteten er godt avgrenset og utgjør ca 50 m2 i utstrekning. Øksa dukket opp i forbindelse med opprensing etter avdekking og ble funnet i toppen av gruslaget. Øksa kan dateres til Seinmesolittikum.

Mer info kommer etterhvert!

IMG_8191
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.