Utgravingsprosjekt Skorpa

Frosset lokalitet!

29.10.12
Av Redaksjonen

Forrige uke var arbeidsforholdene på lokaliteten vanskelige med regn og mye vind. I dag 29 oktober har det slått til med snø og kulde i Kristiansund og hele lokaliteten har frosset til is! Vi har derfor sett oss nødt til å midlertidig avbryte undersøkelsen i påvente av mildere vær i neste uke.

Så langt har undersøkelsen avdekket et sentralt aktivitetsområde på ca 25 m2. Store deler av lokaliteten ligger godt skjermet bak en bergknaus som tar av for vind fra Vest og NV. Det har vært gode havneforhold på begge sider av bergknausen. Det er i tillegg til trinnøksa som ble funnet første uken, funnet en  bergartsøks som er svært dårlig forfatning grunnet  forvitring, men det er fremdeles mulig å se konturene av sliping. Øksa er trolig av noe yngre dato og minner mer om en øks av vestlandstype. Det er også gjort funn av en svært forvitret skiferspiss med rombisk tverrsnitt. Utover dette er det gjort funn av flere pimpsteiner med tydelig slipefurer, samt flere knakkesteiner. Flintmaterialet er av relativt begrenset omfang og består for det meste av mikroavslag, med noe få mikroflekkefragment. Funnmaterialet så langt peker i retning av en lokalitet som kan ha vært brukt til tillaging og sliping av bergartsøkser og spisser. Det er også gjort funn av et større stykke med grønnstein som kan ha vært et viktig råmateriale i økseproduksjonen. På grunn av de vansklige graveforholdene er det foreløpig ikke mulig å se spor etter strukturer i form av ildsted, reste av tuft el.l

Oversikt-over-lokaliteten-tatt-mot-N-og-NV.-Store-deler-av-lokaliteten-ligger-i-ly-av-bergknausen-i-vest.
Marte-og-Lise-Mariann-i-gang-med-rutegraving.
Magnar-viser-fram-en-av-pimpsteinene-med-tydelige-slipefurer.
Fragment-av-skiferspiss-svært-forvitret.
Lise-Mariann-med-et-fragment-av-en-skiferspiss
Oversikt-over-utgravningsfeltet-29-oktober.-Undersøkelsen-er-imidertidig-stoppet-grunnet-frost-og-snø.-1024x768
pimpstein-med-slipefure
Oversikt-over-lokaliteten-tatt-mot-vest

 
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.