Utgravingsprosjekt

Skjølsvik


Sted: Gjemnes, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Raymond Sauvage

Tidsrom: 19.06-28.07, 2017


Om prosjektet

I Skjølsvik ved Angvika skal det graves ut en boplass fra yngre steinalder. Årsaken til utgravningen er planlagt drenering som kommer i konflikt med kulturminnene i grunnen. Boplassen dateres trolig til yngre steinalder, og det er registrert kulturlag og steinavfall fra aktiviteten her. Dateringen er boplassen er trolig til begynnelsen av yngre steinalder.