Utgravingsprosjekt

Skjerka (damanlegg)


Sted: Åseral, Vest-Agder
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 5 uker i løpet av sommeren, 2017


Om prosjektet

Ny demning. Undersøkelse av kulturlag og en mulig grav fra jernalder