Utgravingsprosjekt

Skillemoen


Sted: Alta, Finnmark
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Roth Niemi

Tidsrom: September, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av tjæremile fra nyere tid