Utgravingsprosjekt

Skarvbergtunellen, Porsanger k.


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Tidsrom: 29. August- 23. September

 

Beskrivelse: I forbindelse med utbedring av veg skal Tromsø Museum undersøke en samisk tuft og tre hustufter som trolig dateres til yngre steinalder. Målsetting med prosjektet er å avklare hvilken funksjon disse strukturene har hatt, deres alder og hvordan de inngår i bosettingsmønster og ressursutnyttelse i regionen.