Utgravingsprosjekt

Skarsteinneset


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2020


Om prosjektet

Gransking av gravminne og dyrkingslag

Tidsrom 15.09-10.10 2014