Utgravingsprosjekt Sandeid

Om å vinne jern – og halve kongeriket

14.06.18
Av Redaksjonen
Oversikt over produksjonsområdet med hulveiene i bakgrunnen.

Som nevnt i forrige blogginnlegg her fra Sandeid, så har vi funnet klare spor etter jernvinneanlegg. Disse anleggene er slaggropene som blir igjen når ovnen er «brukt opp». Ovnstypen til denne typen slaggroper består av en grop under bakken og en trakt av leire over bakken. I denne trakten blir det matet inn malm og slagget tappes ut gjennom sidene på trakten. Disse ovnene (kjent som type B for de spesielt interesserte) har vært til engangsbruk og ble revet etterpå. Restene av traktene, eller skorsteinene om man vil, har vi funnet i avfallslag i umiddelbar nærhet til gropene.
Arealet hvor jernproduksjonen har funnet sted har vært innhengnet og retter seg mot to grøfter (antatt å være bunn av hulveier) som går i retning ned mot fjorden. Det totale arealet estimeres til minst 500 m2 og vi har et sted mellom 30 og 40 groper i tillegg til noen større anlegg! Det er ingen overlapping mellom gropene så brukstiden må ha vært begrenset.

Det er helt klart at dette har vært produksjon til mer enn eget bruk. Fra perioden 400 til 1000 e.Kr. er det kjent en rekke flotte gravfunn i Sandeid. I tillegg er det funnet vikingtids importgjenstander fra Irland og i en myr på Helgalandet (i delgangen opp mot fjellet) en fantastisk godt bevart brikkevevd bånd fra 400-tallet.
Sandeid har i alle tider vært et viktig knutepunkt mellom Hordaland og Rogaland. Bygden har fått navnet sitt fra eidet som har gått mellom Sandeid og Ølen. Et eide er et sted hvor man ved hjelp av elver og håndemakt flyttet båter over land. Eidet mellom Sandeid og Ølen har kunnet spare en skipsfarer for flere dagers sjøreise langs ytterleden. Det er derfor ikke urimelig å anta at den ætten som styrte gården ved eidet også har hatt en del makt.
I fjellene rundt Sandeid er det registret kullgroper. Kullgroper ble laget i forbindelse med bearbeiding av myrmalm ( reduksjon av reststoffer ned til jernmalm) før malmen ble fraktet videre. Nå ser det ut til at vi har funnet bevisene på hvor denne malmen ble foredlet til jern. Jernvinnene har nok bidratt godt til riksdommen på gårdene i Sandeid.
Nå gjenstår det bare for oss å finne ut hvem som vant kongeriket. Folkevandringstidsbonden eller vikingehøvdingen?
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.