Utgravingsprosjekt

Sandbrauta, Lundamo, Melhus (E6-utbygging)


Sted: Melhus, Sør-Trøndelag,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Merete Moe Henriksen

Tidsrom: august - oktober, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med reguleringsplan for ny E6 gjennom Melhus på strekningen Røskaft- Skjerdingstad, skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke et boplassområde på Sandbrauta. Lokaliteten er beregnet til 18036 m2, og under registreringen ble det påvist bosetningsspor i form av stolpehull, en mulig bunn av et ildsted, en kokegrop, dyrkningslag og en gravrøys. Både bosetningssporene og gravrøysa ligger dekket av opptil 2 m tykke rasmasser av leire.