Utgravingsprosjekt

Sæbø


Sted: Vik, Sogn og Fjordane,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Leif Inge Åstveit

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Flateavdekking bronsealder/jernalder