Utgravingsprosjekt Rygg

Rydningsrøys eller kanskje gravrøys?

23.05.14
Av Anne Haug
Hanne Hongset og Kari Berg Dyrendal foran røysa før opprensingen startet. Foto: Anne Haug, NTNU Vitenskapsmuseet

Mandag 19 mai var det avreise til Rygg i Overhalla for å undersøke en mulig rydningsrøys på Rygg. Arbeidet er i gang satt grunnet bygging av to boligtomter.

Røysa før opprensingen startet

Røysa før opprensingen startet

Området ligger naturskjønt til på en kolle med flott utsikt. Like i nærheten ligger tre gravhauger som blir kalt for “Ryggahaugene”.

CIMG1345

Hanne Hongset og Kari Berg Dyrendal foran røysa før opprensingen startet

Arbeidet er nå i full gang og røysa er nå renset fram og måler ca 8 meter i diameter og består av et homogent lag med stein ca 0,3 – 0,5 i diameter. Den er godt avgrenset i alle retninger og det er mye som nå tyder på at dette ikke er en rydningsrøys, men en gravrøys.

Røysa nesten ferdig framrenset

Røysa nesten ferdig framrenset

Neste uke vil arbeidet fortsette med dokumentasjon og etter hvert graving og fjerning av stein. Røysa ser urørt ut og steinene virker å ligge godt ned i jorda uten moderne forstyrrelser. Hva som kan skjuler seg under steinene er vanskelig å si enda; Er den brent eller ubrent? Er det noe bevart gjenstandsmateriale?

Følg med i neste uke!

 
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.