Utgravingsprosjekt

Rygg


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anne Haug

Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk undersøkelse av røys grunnet etablering av to boligtomter.

Området ligger naturskjønt til på en kolle med flott utsikt. Like i nærheten ligger tre gravhauger som blir kalt for «Ryggahaugene».

Røysa som skal undersøkes viste seg å være en gravrøys med flere flotte funn.