Utgravingsprosjekt

Rv3-Rv25 Løten og Elverum


Sted: Elverum, Løten, Hedmark
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jostein Bergstøl

Tidsrom: september, 2018


Om prosjektet

Kulturminner i utmark (fangstgrop, røys, tjæremile)