Utgravingsprosjekt Rv23 Gilhus

Fra fotgrøfter til båtgrav

06.06.13
Av Kathryn Etta Sæther
Klinknagler funnet på Gilhus

I forbindelse med anleggelse av gang- og sykkelvei langs Rv23 ved Amtmannssvingen i Lier, Buskerud har Kulturhistorisk museum undersøkt en lokalitet med to fotgrøfter på gården Gilhus. Området har vært en del av et sentralt område i jernalderen, særlig vikingtid. På gården Huseby, ca. 700 meter nordøst for utgravningen, ligger to storhauger, og en kilde viet St. Hallvard. I tillegg er det funnet to vikingtids skattefunn like øst for Gilhus.

Utgravningsområdet lå i dyrket mark i flatt terreng ikke mer enn 6 meter over dagens havnivå. Vi vet imidlertid at når fotgrøftene ble anlagt på plassen fremstod lokaliteten som svært kystnær. Dette er fordi en av fotgrøftene var blitt radiologisk datert til vikingtid (800-1000 e.Kr) før utgravningen tok til, og at havet på denne tiden var ca. 5 meter høyere enn i dag.

En fotgrøft er en grøft som er gravd rundt eller delvis rundt en gravhaug. Ofte, som i tilfelle på Gilhus, er det bare fotgrøften vi gjenfinner etter gravhaugen. Dette er fordi alt som har stått over bakkenivå eller plognivå er blitt pløyd vekk eller fjernet for å lette for jordbruket, mens fotgrøften ofte er blitt gravd ned i en dybde plogen ikke vanligvis når. Til tross for at selve haugene er borte kan fotgrøftene fortelle noe om gravhaugene slik som hvilken form, bredde og lengde.

På Gilhus indikerte begge fotgrøftene at gravhaugene hadde vært runde med diameter på 7 og 15 meter. Vi fant ingen menneskebein under utgravningen, og vi kunne ikke si om de som var gravlagt der var kvinne/mann, ung/gammel. Derimot ble det funnet ca. 20 klinknagler i og ved den minste av fotgrøftene. Disse naglene er lik de som ble brukt av vikingene i sine klinkerbygde båter. Det som så ut som en relativt vanlig rund gravhaug har dermes trolig huset en båt, og hva er ikke mer passende enn en båtgrav ved kysten.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.