Utgravingsprosjekt

Rv23 Gilhus


Sted: Lier, Buskerud,

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor, overpløyde graver, m.m.